Selecteer een pagina

Wet Arbeid in Balans

Op dinsdag 28 mei 2019 is de Eerste kamer akkoord gegaan met de Wet Arbeidsmarkt in balans (vanaf heden te noemen WAB). De WAB gaat in per 1 januari 2020. De Wet werk en zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 ingevoerd.

Waarom dan nu alweer een nieuwe wet? Het doel van de WWZ was om de kloof tussen “vast” en “flex” kleiner te maken. Het lijkt erop dat dit niet is gelukt: de kloof is juist groter geworden. Met de invoering van de WWZZ zijn stappen gezet om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden, het ontslagrecht eenduidiger en goedkoper te maken. Het kabinet signaleert nu echter dat, door de kosten en risico’s die verbonden zijn aan een vast contract, werkgevers terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen.

Doel van de WAB is dan ook om een nieuwe balans aan te brengen tussen zekerheide en kansen binnen de arbeidsmarkt. Met andere woorden: de WAB moet er voor zorgen at het aantrekkelijker wordt om vast personeel aan te nemen.