Selecteer een pagina

Is er nog payroll na de WAB?

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de positie van de payrollwerknemer per 1 januari 2020 significant. Wat gaat er precies veranderen? “Het is het nog maar de vraag of onder de WAB payrolling nog een lang leven beschoren zal...

Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollkrachten

Op 15 februari 2019 heeft het ministerie van SZW het Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten gepubliceerd voor internetconsultatie. Adequate pensioenregeling Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een...

Top 3 misverstanden over payrolling

Veel oude misverstanden blijken hardnekkig. Daardoor dreigen payrollkrachten afgeschilderd te worden als tweederangs werknemers. Werkgevers en werknemers kiezen zelf voor payrolling, om allerlei redenen: Flexibel te blijven en dat netjes te organiseren met goede...