Selecteer een pagina
Samen sterk tegen het coronavirus

Samen sterk tegen het coronavirus

Beste medewerkers, beste relaties,  Graag willen wij je laten weten dat we met ons flexteam er alles aan doen om deze crisis situatie het hoofd te bieden. Samen zorgen wij ervoor dat we sterk in flexwerk blijven! Wij hebben nauw overleg met belangenbehartigers en...

Is er nog payroll na de WAB?

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de positie van de payrollwerknemer per 1 januari 2020 significant. Wat gaat er precies veranderen? “Het is het nog maar de vraag of onder de WAB payrolling nog een lang leven beschoren zal...

Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollkrachten

Op 15 februari 2019 heeft het ministerie van SZW het Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten gepubliceerd voor internetconsultatie. Adequate pensioenregeling Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een...